Každý z nás má rád kúsok svojho priestoru v dome, kde sa cíti príjemne a narastá v ňom kreativita alebo iba tak podvedome i vedome oddychuje pri práci na počítači.

Svetovým trendom je práca z domu a ako taká tiež potrebuje podporujúce prostredie pre príval energie a pohody, ktorá zabezpečí kvalitné pracovné výsledky.

Pre pracovňu je dôležité aby bola v harmónii, aby nám pripomínala naše ciele a to, prečo sme vlastne začali a udržala nás na mieste čo najdlhšie. Mala by odrážať našu silu a byť pre našu dušu bezpečným miestom, kde sa nájdeme a pokračujeme v našich plánoch.

Je mnoho elementov, ktoré robia pracovňu útulnou. Ja som dnes vybrala zelené rastliny ako jeden z nich. Či ste alebo nie ste kreatívny typ (zastávam názor, že každý človek je kreatívny svojim spôsobom), zelené rastliny a ich prítomnosť vám pohodu zaručia. Sú producentom kyslíka a ich zelená farba zlepšuje myslenie a podporuje vitalitu života.

Ja osobne potrebujem pre kreatívne myslenie prostredie, ktoré ma poteší na pohľad a poskytne mi inšpiráciu na ďalšiu tvorbu. Izbové rastliny sú moja srdcovka a k nim potom mnoho farbičiek a pomôcok. Milujem kombináciu bielej a zelenej. Touto cestou ďakujem môjmu úžasnému manželovi, ktorý mi pomáha s interiérom pracovne (zdieľame ju spolu a on do nej vnáša to racionálno a technické riešenia, ktoré ja vynechávam).

Prajem vám všetkým nech vaša kreativita a pracovná pohoda rastie a ostáva vo vašich príbytkoch aby ste mali silu ukázať svetu všetko, čo sa vo vás skrýva.

Tu su moje obľúbené pracovne vo svete: