Návrh parku a detského ihriska Sečovce, Slovensko

Krajinársky model Laboratória železničnej dopravy TUKE Košice, Slovensko

Videozáznam https://www.youtube.com/watch?v=UOgj1lsscGo

Štúdia parku Kostiviarska Banská Bystrica, Slovensko